mysliwiec (mysliwiec) wrote in bitter_onion,
mysliwiec
mysliwiec
bitter_onion

Де-радянизація - усунення силовим методом усього того, що було раніше насаджене силовим методом

Де-радянизація, це усунення силовим методом усього того, що було раніше насаджене силовим методом,
чі -
 нємєцкоязьічніє патріотьі Чехії, протів прітєснєнія нємєцкого язьіка в свободной Чєхії.1940 рік. Чехія.
Вже анексовано Судети.
В анексованій частині країни вже знищені всі згадки про чеську мову, все тотально переводиться на німецький язьік.
В тій частині Чехії що ще лишилася вльною, німецькомовні топ-блогери Чехії, звернулися до патриотів країни:

-Мьі нє пазволім чєхам уподобляться гєрманскім нацистам і ущємлять в нашєй странє нємєцкій язьік!
Всё , особєнно в Чєшскіх СМІ і культурє,  должєн рєшать свободньій рьінок  спроса і прєдложєнія і чєстная конкурєнція возможностєй бізнєса і государства!
Прінудітєльноє замєщєніє родного нам с дєтства велікого нємєцкого язьіка чешской мовой,  катєгорічєскі нєдопустімо!
Вєдь язьік нє імєєт значєнія! Сколько раз тьі чєловєк, столько раз  тьі знаєщь нємєцкій язьік! *
Государствєнную чешскую мову, конєшно знать надо, но мьі нікогда і  нікому  нє позволім навязьівать её нам!
Мьі, нєміцкоязьічніє патріотьі Чєхії і  самі вьірослі на вєлікой нємєціой культурє  с томікамі Ґьоте і Шиллєра под подушкой, і дєтй наші будут только  так расті!
Для возвращєнія Судєтов єсть только одін цівілізованньій путь - ето построіть в свободной Чєхії такое процвєтающєє дємократічєскоє общєство, гдє  будєт і дальшє  развіваться наша нємєцкая культура, гдє нємцьі і нємєцкоязьічньіє чєхі будут жить лучшє, чєм в тоталітарном Трєтьєм Рейхе.
І тогда, обманутьіє нєправдівой націстской пропагандой нємцьі і нємєцкоязьічньіє гражданє Чєхії, жітєлі наших Судєтов, самі увідят, что в Чєхії нємєцкоязьічніє гражданє Чєхії  всєх національностєй живут лучше, чєм в Гєрманії.
І только так мьі вєрнєм свої врємєнно оккупірованньіє тєрріторії!
А чєшскомовнюкі і чєшсковьішіватнікі, вносящіє раскол в наші рядьі, могут ідті карпатскім лєсом і нє путаться у нас под ногамі.
Так поєбдім!


* * *
Все, що починається з префікса «де-», ні легким, ні однозначно справедливим бути не може.
«Де-» завжди означає масований та агресивний злам.
Декомунізація, денацифікація, деполітизація, деклерикалізація, делєнінізація, деномінація, девальвація — все, що починається на «де-», лишає за бортом величезну кількість людей.
Будь-яке «де-» означає більшою чи меншою мірою соціальний злам. Чи принаймні надлам.

...«декомунізація»... означає «усунення силовим методом усього того, що було раніше насаджене силовим методом».2016 рік. Росія. місто Сургут.

* * *
Станіслав Кульчицький:
існують три терміни, якими позначають нижчий, середній і вищий ступені розуміння того, що сталося з усіма нами у ХХ столітті:
десталінізація, декомунізація і дерадянізація.
«Дерадянізація пов’язана не так із декомунізацією, як із дерусифікацією»


*
Продовження, що змінює зміст:
"Скільки людина знає мов, стільки разів вона й людина"?

"Як лінгвіст професіонал спробую пояснити цю дурацьку фразу, котру всі повторюють, але не доцитовують до кінця як і багато інших крилатих фраз.
Тоді, коли Ґьоте сказав цю фразу, у Німеччині була така ж срака на мовному фронті як і в нас зараз приблизно,
йому це дуже боліло.
Німці соромилися німецьої, називали її "кінською", всяко старалися навчити своїх дітей цвенькати французькою і так далі...
Ґьоте тоді й сказав:

"Скільки людина знає мов, стільки разів вона й людина, - тож хоча б раз станьте людиною, вивчіть свою"

Іван Криниця

Tags: абсурдність життя
Subscribe

promo bitter_onion march 15, 17:32 15
Buy for 50 tokens
Все слышали такую сказку, что якобы украинцы, белорусы и русские – это братский единокровный народ, который происходит якобы от триединой древнерусской народности. Ученые открыли страшную тайну – мы не братья. Праславянский этнос, конечно, существовал где-то со II тысячелетия до нашей эры, из…
 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for members only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments